Fuji Arts WINTER SALE, up to 50% off: Edo era | Meiji era | Fine Woodblock Reprints
Shin-hanga | Yoshitoshi 100 Moon | Kuniyoshi's 47 ronin | Contemporary Prints | And more!

Modify Your Search
$ to $
$ to $

Search by Item Number

Search Results

4693 matches found
Item   Price Bidding Details
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/053k467f.jpg
The Syllable Ki: Takebayashi Sadashichi Mo no Takashige
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 21m458510
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/052k467f.jpg
The Syllable Su: Teraoka Heiemon Fujiwara no Nobuyuki
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 20m458450
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/051k467f.jpg
The Syllable Chi: Yoshida Chuzaemon Fujiwara no Kanesuke
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 19m458390
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/050k467f.jpg
The Syllable Hi: Kataya Hannojo Sugawara no Masatoshi
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 18m458330
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/049k467f.jpg
The Syllable Ri: Kaika Yazaemon Fujiwara no Tomonobu
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 17m458270
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/048k467f.jpg
The Syllable Ka: Ushioda Masanojo Minamoto no Takanori
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 16m458210
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/047k467f.jpg
The Syllable Wa: Muramasu Kihei Fujiwara no Hidenao Nyudo Ryuen
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 15m458150
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k466/049k466f.jpg
The Syllable Mo: Okuda Tadaemon Fujiwara no Yukitaka
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $110.00
or
Buy: $160.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 14m458090
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/319k468f.jpg
Sensoji Temple, 2015
Takao Sano (born 1941)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00 Standard Auction
Bids: 1
Ends: 5d 7h 13m458030
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/318k468f.jpg
Bell Tower, 2012
Koichi Maeda (born 1936)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00
or
Buy: $65.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 12m457970
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/317k468f.jpg
Autumn Color, 2012
Shiro Takagi (1934 - 1998)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00
or
Buy: $65.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 11m457910
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/316k468f.jpg
Two Mushrooms, 2012
Mihoko Kasamatsu (born 1932)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00
or
Buy: $65.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 10m457850
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/315k468f.jpg
Red Seed Heads, 2012
Masaya Watabe (born 1931)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00
or
Buy: $65.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 9m457790
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/314k468f.jpg
Venetian Islets, 2012
Hisao Someya (born 1935)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00
or
Buy: $65.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 8m457730
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/313k468f.jpg
Gloriosa, 2012
Narumi Katsuragawa (born 1974)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00
or
Buy: $65.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 7m457670
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/130k468f.jpg
Crossing Colors, 2012
Yoshisuke Funasaka (born 1939)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $40.00
or
Buy: $60.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 6m457610
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/129k468f.jpg
Yulan Magnolia, 2012
Koichi Maeda (born 1936)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $40.00
or
Buy: $60.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 5m457550
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/209k467f.jpg
Blue Cats (Friends), 2013
Tadashige Nishida (born 1942)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $125.00
or
Buy: $175.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 4m457490
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/207k467f.jpg
Vertical Line - Spring, 2015
Yoshisuke Funasaka (born 1939)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $35.00
or
Buy: $55.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 3m457430
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/204k467f.jpg
Child Blowing Bubbles, 2015
Hirokuni Aizawa (born 1946)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $35.00
or
Buy: $55.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 2m457370
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/kei18/277kei18f.jpg
Single oban original - Winter Group, 1891
Imao Keinen (1845 - 1924)
Bid: $75.00
or
Buy: $95.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 1m457310
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/kei18/276kei18f.jpg
Single oban original - Winter Group, 1891
Imao Keinen (1845 - 1924)
Bid: $75.00
or
Buy: $95.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 7h 0m457250
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/kei18/275kei18f.jpg
Single oban original - Winter Group, 1891
Imao Keinen (1845 - 1924)
Bid: $75.00
or
Buy: $95.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 6h 59m457190
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/kei18/274kei18f.jpg
Single oban original - Winter Group, 1891
Imao Keinen (1845 - 1924)
Bid: $70.00
or
Buy: $90.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 6h 58m457130
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/kei18/273kei18f.jpg
Single oban original - Winter Group, 1891
Imao Keinen (1845 - 1924)
Series favorite!
Bid: $155.00
or
Buy: $225.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 6h 57m457070

  Previous Page | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All | Next Page