Fuji Arts WINTER SALE, up to 50% off: Edo era | Meiji era | Fine Woodblock Reprints
Shin-hanga | Yoshitoshi 100 Moon | Kuniyoshi's 47 ronin | Contemporary Prints | And more!

Modify Your Search
$ to $
$ to $

Search by Item Number

Search Results

4667 matches found
Item   Price Bidding Details
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/005k467f.jpg
Akebia quinata (Chocolate Vine) and Azure-winged Magpies
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 5m558352
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k466/172k466f.jpg
Long-tailed Birds and Chrysanthemums
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 4m558292
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k466/171k466f.jpg
Blossoming Cherry and Gulls
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 3m558232
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/182k462f.jpg
Geese and Amaranthus
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 2m558172
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/181k462f.jpg
Cranes and Morning Glories
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 1m558112
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/180k462f.jpg
Sandpipers and Hibiscus
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 0m558052
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/179k462f.jpg
Doves and Azalea
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 59m557992
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/177k462f.jpg
Quail and Kudzu Vine
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 58m557932
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/175k462f.jpg
Cranes and Cotton Rose
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 57m557872
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/173k462f.jpg
Cranes and Chinese Peony
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 56m557812
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/170k462f.jpg
Rooster and Hen
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 55m557752
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/171k462f.jpg
Japanese Paradise Flycatchers and Loquat
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 54m557692
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/169k462f.jpg
Bulbuls and Winter Peony
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 1
Ends: 6d 10h 53m557632
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/320k468f.jpg
The Syllable A: Onodera Junai Fujiwara no Hidekazu
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $135.00
or
Buy: $185.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 52m557572
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/321k468f.jpg
The Syllable Ho: Wakagaki Genzo Fujiwara no Masakata
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $135.00
or
Buy: $185.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 51m557512
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/322k468f.jpg
The Syllable Chi: Yoshida Chuzaemon Fujiwara no Kanesuke
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $135.00
or
Buy: $185.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 50m557452
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/136k468f.jpg
The Syllable He: Okano Kin'emon Fujiwara no Kanehide
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $130.00
or
Buy: $180.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 49m557392
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/135k468f.jpg
The Syllable Ni: Mase Chudayu Ki no Masaakira
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $130.00
or
Buy: $180.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 48m557332
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/134k468f.jpg
The Syllable Ta: Yazama Shinroku Fujiwara no Mitsukaze
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $130.00
or
Buy: $180.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 47m557272
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/054k467f.jpg
The Syllable Sa: Yokogawa Kanpei Fujiwara no Munetoshi
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 46m557212
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/053k467f.jpg
The Syllable Ki: Takebayashi Sadashichi Mo no Takashige
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 45m557152
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/052k467f.jpg
The Syllable Su: Teraoka Heiemon Fujiwara no Nobuyuki
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 44m557092
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/051k467f.jpg
The Syllable Chi: Yoshida Chuzaemon Fujiwara no Kanesuke
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 43m557032
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/050k467f.jpg
The Syllable Hi: Kataya Hannojo Sugawara no Masatoshi
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 42m556972
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/049k467f.jpg
The Syllable Ri: Kaika Yazaemon Fujiwara no Tomonobu
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 10h 41m556912

  Previous Page | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 All | Next Page