Modify Your Search
$ to $
$ to $

Search by Item Number

Search Results

4647 matches found
Item   Price Bidding Details
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/r87/117r87f.jpg
Otani Oniji III as Edohei, a Yakko
Sharaku (active 1794 - 1795)
Fine Mainichi Publisher reprint with distressed mica background
$85.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/r87/114r87f.jpg
Morita Kanya VIII as Uguiso-no Jirosaku
Sharaku (active 1794 - 1795)
Fine Mainichi Publisher reprint with distressed mica background
$85.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/r87/113r87f.jpg
Segawa Tomisaburo II and Nakamura Manyo
Sharaku (active 1794 - 1795)
Fine Mainichi Publisher reprint with distressed mica background
$85.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/r87/112r87f.jpg
Sanokawa Ichimatsu III and Ichikawa Tomiemon
Sharaku (active 1794 - 1795)
With distressed mica background
$85.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/186k465f.jpg
Gokyogoku Regent and Former Chancellor Fujiwara no Yoshitsune, Poet No. 91
Kuniyoshi (1797 - 1861)
Bid: $165.00
or
Buy: $235.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 50m521410
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/185k465f.jpg
Odawara: Minamoto Yoritomo and Hojo Masako
Kuniyoshi (1797 - 1861)
Bid: $145.00
or
Buy: $195.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 49m521350
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/184k465f.jpg
Arashi Rikan II as Kizu no Kansuke, 1829
Shigenao (Nobukatsu) (active circa 1824 - 1841)
Rare oban Osaka kabuki print
Bid: $365.00
or
Buy: $425.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 48m521290
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/183k465f.jpg
Arashi Kichisaburo II as the Courier Chuji, actually Prince Koretaka, 1820
Nagahide (active circa 1805 - 1842)
Rare oban Osaka kabuki print
Bid: $335.00
or
Buy: $385.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 47m521230
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/182k465f.jpg
Nakamura Utaemon III as Miyamoto Musashi, 1821
Hokumyo (active circa 1830 - 1837)
Rare oban Osaka kabuki print
Bid: $365.00
or
Buy: $425.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 46m521170
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/181k465f.jpg
Nakamura Utaemon III as Kajiwara Heizo Kagetoki, 1821
Yoshikuni (active circa 1813 - 1831)
Rare oban Osaka kabuki print
Bid: $335.00
or
Buy: $385.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 45m521110
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/180k465f.jpg
Nakamura Utaemon as a Samurai beneath a Blossoming Cherry Tree
Kunihiro (active circa 1815 - 1843)
Rare oban Osaka kabuki print
Bid: $365.00
or
Buy: $425.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 44m521050
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/179k465f.jpg
Nakamura Utaemon III (Shikan) as Drunken Gotobei, circa 1825
Ashiyuki (active circa 1813 - 1831)
Rare oban Osaka kabuki print
Bid: $335.00
or
Buy: $385.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 43m520990
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/178k465f.jpg
Memorial Portrait of Arashi Kitsusaburo I (Rikan), 1821
Kunihiro (active circa 1815 - 1843)
Rare oban Osaka kabuki print
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/177k465f.jpg
Nakamura Utaemon III as Shunkan, 1825
Yoshikuni (active circa 1813 - 1831)
Rare oban Osaka kabuki print
Bid: $335.00
or
Buy: $385.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 41m520870
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/176k465f.jpg
Crescent Moon Ex-libris
Yoshio Kanamori (1922 - 2016)
Fun and unusual collectible
$35.00
$24.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/160k465f.jpg
Lake Shirakaba in Early Spring, 2011
Masaya Watabe (born 1931)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00
or
Buy: $65.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 40m520810
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/159k465f.jpg
Anemone, 2011
Narumi Katsuragawa (born 1974)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00
or
Buy: $65.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 39m520750
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/158k465f.jpg
Sunny Fuji, 2011
Koichi Maeda (born 1936)
Handsome contemporary print by Watanabe
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/157k465f.jpg
Winter Grove, 2009
Fumio Fujita (born 1933)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00
or
Buy: $65.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 37m520630
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/156k465f.jpg
Houses on the Island, 2009
Koichi Maeda (born 1936)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00
or
Buy: $65.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 36m520570
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/155k465f.jpg
Dimensions and Space Autumn, 2009
Yoshisuke Funasaka (born 1939)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00
or
Buy: $65.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 35m520510
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/154k465f.jpg
Balloon Flower, 2009
Takao Sano (born 1941)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $45.00
or
Buy: $65.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 34m520450
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/032k465f.jpg
Lighthouse, 2009
Masaya Watabe (born 1931)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $40.00
or
Buy: $60.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 33m520390
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/031k465f.jpg
Sloping Road, 2009
Mitsuhiro Unno (born 1939)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $40.00
or
Buy: $60.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 32m520330
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/029k465f.jpg
Eitai Bridge, 2009
Masaya Watabe (born 1931)
Handsome contemporary print by Watanabe
Bid: $40.00
or
Buy: $60.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 0h 31m520270

  Previous Page | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 All | Next Page