Modify Your Search
$ to $
$ to $

Search by Item Number

Search Results

4378 matches found
Item   Price Bidding Details
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k464/219k464f.jpg
Wada Koremasa and His Followers Rescuing Ashikaga Yoshiteru
Toyonobu (1859 - 1886)
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k464/218k464f.jpg
Horio Yoshiharu Leads Hideyoshi to Inabayama Castle
Toyonobu (1859 - 1886)
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k464/217k464f.jpg
Kimura Matazo Fighting with Inoue Taikuro while Kato Kiyomasa Watches
Toyonobu (1859 - 1886)
Beautiful burnished detail
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k464/216k464f.jpg
Battle of Kawanakajima, 1886
Yoshifuji (1828 - 1889)
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k463/100k463f.jpg
New Kyogen: Shimoyo no Kane Juji no Tsujiura (Crossroads at Ten Bells on a Frosty Night), 1880
Chikashige (active circa 1869 - 1882)
Bold kabuki triptych
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k463/097k463f.jpg
Onoe Kikugoro as Teranishi Kanshin and Kawarazaki Kunitaro as Komurasaki, 1873
Kunichika (1835 - 1900)
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k463/095k463f.jpg
Ichimura Uzaemon as Shirai Gonpachi, 1862
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k463/094k463f.jpg
Kataoka Nizaemon as Shindo Saemon and Bando Hikosaburo as Kuwabara Jonosuke, 1861
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Fine embossed detail
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/248k462f.jpg
Beauty Reading a Letter, 1851
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$755.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/086k462f.jpg
The Little Cherry, Most Beloved Tree in the Garden, 1847 - 1852
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$575.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/085k462f.jpg
Evening Banquet for Cherry-blossom Viewing at the Rokujo Palace, 1855
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Fixed Price
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/DUP4/AIE10_31f.jpg
Cotton Roses in Rain
Nagamachi Chikuseki (active circa 1900)
Beautiful shin-hanga design!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/DUP4/ALI2_4f.jpg
Shugakuin Imperial Villa, 1955
Tasaburo Takahashi (1904 - 1977)
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/DUP4/AKP3_1f.jpg
Castle Tower and Walls
Shin-hanga & Modern artist (unsigned)
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/054k467f.jpg
The Syllable Sa: Yokogawa Kanpei Fujiwara no Munetoshi
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/053k467f.jpg
The Syllable Ki: Takebayashi Sadashichi Mo no Takashige
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/052k467f.jpg
The Syllable Su: Teraoka Heiemon Fujiwara no Nobuyuki
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/051k467f.jpg
The Syllable Chi: Yoshida Chuzaemon Fujiwara no Kanesuke
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/050k467f.jpg
The Syllable Hi: Kataya Hannojo Sugawara no Masatoshi
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/049k467f.jpg
The Syllable Ri: Kaika Yazaemon Fujiwara no Tomonobu
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/048k467f.jpg
The Syllable Ka: Ushioda Masanojo Minamoto no Takanori
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/047k467f.jpg
The Syllable Wa: Muramasu Kihei Fujiwara no Hidenao Nyudo Ryuen
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k466/049k466f.jpg
The Syllable Mo: Okuda Tadaemon Fujiwara no Yukitaka
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k465/025k465f.jpg
The Syllable To: Senzaki Yagoro Minamoto no Noriyasu
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k463/212k463f.jpg
The Syllable Te: Sumino Juheiji Fujiwara no Tsugifusa
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Standard Auction
Item Closed

  Previous Page | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 All | Next Page