Fuji Arts WINTER SALE, up to 50% off: Edo era | Meiji era | Fine Woodblock Reprints
Shin-hanga | Yoshitoshi 100 Moon | Kuniyoshi's 47 ronin | Contemporary Prints | And more!

Modify Your Search
$ to $
$ to $

Search by Item Number

Search Results

4667 matches found
Item   Price Bidding Details
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/005k467f.jpg
Akebia quinata (Chocolate Vine) and Azure-winged Magpies
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 59m561575
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k466/172k466f.jpg
Long-tailed Birds and Chrysanthemums
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 58m561515
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k466/171k466f.jpg
Blossoming Cherry and Gulls
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 57m561455
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/182k462f.jpg
Geese and Amaranthus
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 56m561395
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/181k462f.jpg
Cranes and Morning Glories
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 55m561335
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/180k462f.jpg
Sandpipers and Hibiscus
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 54m561275
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/179k462f.jpg
Doves and Azalea
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 53m561215
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/177k462f.jpg
Quail and Kudzu Vine
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 52m561155
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/175k462f.jpg
Cranes and Cotton Rose
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 51m561095
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/173k462f.jpg
Cranes and Chinese Peony
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 50m561035
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/170k462f.jpg
Rooster and Hen
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 49m560975
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/171k462f.jpg
Japanese Paradise Flycatchers and Loquat
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 48m560915
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/169k462f.jpg
Bulbuls and Winter Peony
Kono Bairei (1844 - 1895)
Fuji Arts Special Auction - Original Bairei kacho-e opening at $49!
Bid: $49.00 Standard Auction
Bids: 1
Ends: 6d 11h 47m560855
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/320k468f.jpg
The Syllable A: Onodera Junai Fujiwara no Hidekazu
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $135.00
or
Buy: $185.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 46m560795
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/321k468f.jpg
The Syllable Ho: Wakagaki Genzo Fujiwara no Masakata
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $135.00
or
Buy: $185.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 45m560735
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/322k468f.jpg
The Syllable Chi: Yoshida Chuzaemon Fujiwara no Kanesuke
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $135.00
or
Buy: $185.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 44m560675
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/136k468f.jpg
The Syllable He: Okano Kin'emon Fujiwara no Kanehide
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $130.00
or
Buy: $180.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 43m560615
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/135k468f.jpg
The Syllable Ni: Mase Chudayu Ki no Masaakira
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $130.00
or
Buy: $180.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 42m560555
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k468/134k468f.jpg
The Syllable Ta: Yazama Shinroku Fujiwara no Mitsukaze
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $130.00
or
Buy: $180.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 41m560495
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/054k467f.jpg
The Syllable Sa: Yokogawa Kanpei Fujiwara no Munetoshi
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 40m560435
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/053k467f.jpg
The Syllable Ki: Takebayashi Sadashichi Mo no Takashige
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 39m560375
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/052k467f.jpg
The Syllable Su: Teraoka Heiemon Fujiwara no Nobuyuki
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 38m560315
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/051k467f.jpg
The Syllable Chi: Yoshida Chuzaemon Fujiwara no Kanesuke
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 37m560255
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/050k467f.jpg
The Syllable Hi: Kataya Hannojo Sugawara no Masatoshi
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 36m560195
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/049k467f.jpg
The Syllable Ri: Kaika Yazaemon Fujiwara no Tomonobu
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Great Edo era 47 ronin series
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 11h 35m560135

  Previous Page | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 All | Next Page