Modify Your Search
$ to $
$ to $

Search by Item Number

Search Results

20 matches found
Item   Price Bidding Details
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/254k482f.jpg
Okazaki: Nakamura Utaemon IV as Karaki Masaemon
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/243k485f.jpg
Hakone, No. 2: Nakamura Utaemon IV as Shimobe Fudesuke
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$255.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/003k485f.jpg
Yoshiwara: Arashi Rikan III as Tonase
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$255.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k484/025k484f.jpg
Hodogaya: Bando Shuka I as the Courtesan Okaru
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$255.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/257k482f.jpg
Yui: Iwai Kumesaburo III as Shinobu
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/255k482f.jpg
Seki: Iwai Hanshiro VIII as Koman
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/253k482f.jpg
Oiso: Iwai Hanshiro VII as Oiso no Tora
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/251k482f.jpg
Shimada: Ichikawa Danjuro VIII as Miyagi Asojiro
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/250k482f.jpg
Akasaka: Bando Mitsuemon I as Sawai Sukebei
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/249k482f.jpg
Hara: Sawamura Chojuro V as Gofukuya Jubei
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/248k482f.jpg
Fukuroi: Arashi Rikan III as Tadanobu
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/247k482f.jpg
Fujisawa: Bando Takesaburo I as Oguri Hangan
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/246k482f.jpg
Totsuka: Ichikawa Danjuro VIII as Hayano Kampei
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/245k482f.jpg
Okazaki: Nakamura Utaemon IV as Karaki Masaemon
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/244k482f.jpg
Oiso: Ichimura Uzaemon XII as Juro Sukenari
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/084k476f.jpg
Kawasaki: Iwai Hanshiro V as Shirai Gonpachi
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$165.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/065k476f.jpg
Maisaka: Ichimura Uzaemon XII as Komachiya Soshichi
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$165.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/064k476f.jpg
Kameyama: Matsumoto Koshiro V as Fujikawa Mizuemon
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$165.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/063k476f.jpg
Ishiyakushi: Sawamura Chojuro V as Yoshitaka
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$165.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/062k476f.jpg
Kyoto: Onoe Kikugoro III as Mashiba Hisayoshi
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$165.00 Fixed Price