Meiji Era, 1868 - 1912: Yoshitoshi

Filtered By:

Sort Order:
 Previous Page | 1 2 3 All | Next Page 105 matches found
Item   Price Bidding Details
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k389/278k389f.jpg
Okatsu of the Obana Clan, 1887
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Lovely beauty portrait
Bid: $390.00
or
Buy: $465.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 9h 10m465035
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k387/298k387f.jpg
The Night Attack of the Loyal Retainers, 1864
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Yoshitoshi ronin triptych
Bid: $1130.00
or
Buy: $1340.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 9h 0m464435
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k387/297k387f.jpg
The Great Battle of Awazugahara, 1867
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Great Yoshitoshi musha-e triptych
Bid: $1110.00
or
Buy: $1310.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 8h 59m464375
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/218k391f.jpg
Ashikaga Takauji and Nitta Yoshisada, 1878
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $79!
Bid: $79.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 8h 56m377795
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/217k391f.jpg
Otomo no Sadehiko Leaving Sayohime to Invade Korea, 1879
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $79!
Bid: $79.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 8h 55m377735
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/215k391f.jpg
Minamoto no Yoriyoshi Striking a Rock with His Bow, 1876
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $79!
Bid: $79.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 8h 54m377675
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/213k391f.jpg
Kusunoki Masashige Reading to His Troops at Shitennoji Temple, 1878
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $79!
Bid: $79.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 8h 53m377615
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/212k391f.jpg
Minamoto no Yoshitomo Battling Osada Kagemune in Owari Province, 1879
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $79!
Bid: $79.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 8h 52m377555
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/211k391f.jpg
Minamoto no Raiko and His Men in the Lair of Shuten-doji, 1876
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $79!
Bid: $79.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 8h 51m377495
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/210k391f.jpg
Scowling Samurai
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $79!
Bid: $79.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 8h 50m377435
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/209k391f.jpg
Frowning Man and Peonies
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $79!
Bid: $79.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 8h 49m377375
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/190k391f.jpg
Scene from Kujira Obi Nishiki no Shingata, 1867
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Very unusual, rare Yoshitoshi
Bid: $345.00
or
Buy: $425.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 3d 10h 24m296675
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/189k391f.jpg
Hideyoshi Advances Prince Samboshi during a Ceremony at Daitoku-ji
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Low opening bid!
Bid: $365.00
or
Buy: $445.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 3d 10h 23m296615
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k383/253k383f.jpg
The Ghost of Wicked Genta Yoshihira Attacking Namba Jiro at Nunobiki Waterfall, No. 19, 1889
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Outstanding Thirty-six Ghosts design
Bid: $2125.00
or
Buy: $2480.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 3d 9h 23m293015
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/110k391f.jpg
Drowsy: the appearance of a harlot of the Meiji, No. 30
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Bid: $775.00
or
Buy: $865.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 2d 9h 33m207215
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/109k391f.jpg
Accounts of Kagoshima, 1877
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Low opening bid on this fantastic Yoshitoshi design
Bid: $475.00
or
Buy: $660.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 2d 9h 32m207155
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/108k391f.jpg
The Death of the Principal Followers of Takechi Mitsuhide at the Great Battle of Yamazaki, 1865
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Low opening bid on this fantastic Yoshitoshi design
Bid: $475.00
or
Buy: $660.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 2d 9h 31m207095
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/107k391f.jpg
The Great Battle of the Minamoto and the Taira at Dan-no-ura, 1865
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Low opening bid on this fantastic Yoshitoshi design
Bid: $475.00
or
Buy: $660.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 2d 9h 30m207035
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k391/125k391f.jpg
Famous Places in Tokyo - Takanawa: Complete View of the Steam Train and Railroad, 1871
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Yoshitoshi train design
Bid: $1965.00
or
Buy: $2425.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 2d 9h 29m206975
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k392/083k392f.jpg
Morning Sun
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rarely seen Yoshitoshi beauty series
Bid: $125.00
or
Buy: $175.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 9h 54m122075
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k392/081k392f.jpg
Ohara Takejiro Takematsu Subduing a Water Demon, 1867
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Great Suikoden series
Bid: $135.00
or
Buy: $185.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 9h 53m122015
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k392/080k392f.jpg
Peony: Yotsutsuji Kiyoko
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rarely seen Yoshitoshi beauty series with embossed detail
Bid: $325.00
or
Buy: $395.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 9h 52m121955
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k392/079k392f.jpg
I Want to See My Face, 1878
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Charming Yoshitoshi beauty portrait
Bid: $285.00
or
Buy: $355.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 9h 51m121895
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k392/078k392f.jpg
The Thirteenth of the Line - Lord Iesada (Onkyo-in)
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Great sumo image
Bid: $315.00
or
Buy: $385.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 9h 50m121835
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k389/048k389f.jpg
Akechi Samanosuke beside a Cannon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
From a rare Yoshitoshi series
Bid: $835.00
or
Buy: $945.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 9h 6m119195
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k387/285k387f.jpg
Flood: Nakamura Shikan III as Abe Bungo-no-kami, 1876
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Yoshitoshi series
Bid: $550.00
or
Buy: $630.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 8h 52m118355
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k387/284k387f.jpg
Storm: Nakamura Shikan III as Watanabe no Tsuna, 1876
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Yoshitoshi series
Bid: $550.00
or
Buy: $630.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 8h 51m118295
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k387/283k387f.jpg
Light Snow: Ichikawa Sadanji I as Obo Kichiza, circa 1876
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Yoshitoshi series
Bid: $495.00
or
Buy: $565.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 8h 50m118235
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k387/282k387f.jpg
Mist: Ichikawa Sadanji as Hoshikage Tsuchiemon, 1876
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Yoshitoshi series
Bid: $495.00
or
Buy: $565.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 8h 49m118175
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k387/281k387f.jpg
Full Moon: Onoe Kikugoro V as Inga Kozo Rokunosuke, 1876
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Yoshitoshi series
Bid: $495.00
or
Buy: $565.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 8h 48m118115
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/304k373f.jpg
Yoshitsune Leaps over Eight Boats at Dan-no-ura during the Battle of Yashima, 1865
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Yoshitoshi warrior triptych
Bid: $715.00
or
Buy: $775.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 8h 46m117995
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k384/091k384f.jpg
The Story of Tamiya Botaro, 1886
Yoshitoshi (1839 - 1892)
A great design from series
$745.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k376/222k376f.jpg
The Moon of the Moor
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$825.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/277k390f.jpg
Think of Love
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$655.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/276k390f.jpg
Theater District Dawn Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Especially beautiful color in this print
$825.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/275k390f.jpg
Rainy Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$925.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/274k390f.jpg
Mount Tobisu Dawn Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$885.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/273k390f.jpg
Mount Otowa Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$355.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/271k390f.jpg
Summer Night Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$575.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/270k390f.jpg
The Moon's Invention
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$925.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/269k390f.jpg
Moon of the Third Hour
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$745.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/268k390f.jpg
Moon of Kintoki's Mountain
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$1150.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/267k390f.jpg
Moon of Enlightenment
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$825.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/266k390f.jpg
The Moon Glimmers
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$425.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/265k390f.jpg
The Moon and the Helm of a Boat
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$875.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/263k390f.jpg
Lunacy - Unrolling Letters
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$825.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/262k390f.jpg
Ishiyama Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$775.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/261k390f.jpg
A Glimpse of the Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$775.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/260k390f.jpg
The Gion District
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Beautifull, clean example of this design
$775.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k390/242k390f.jpg
Gen'i in Thought
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$675.00 Fixed Price

 Previous Page | 1 2 3 All | Next Page